Truy cập

Hôm nay:
81
Hôm qua:
120
Tuần này:
81
Tháng này:
1494
Tất cả:
60367

Danh bạ cơ quan chức năng xã Vĩnh Hòa

Ngày 18/12/2017 09:10:30

STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Phan Thanh Chương
Bí thư Đảng ủy
0986149063
2
Vũ Đình Chính
Phó BT Đảng ủy
01689044204
3
Lê Văn Trung
PBT, CT UBND
0978945646
4
Phạm Văn Ngọc
Phó CT UBND
02373607432
5
Lê Văn Long
Phó CT HĐND
0915605369
6
Trịnh Huy Thắng
Chủ tịch UB.MTTQ
0979191774
7
Trịnh Bá Nam
Chủ tịch Hội ND
0975903924
8
Phạm Văn Chiến
Chủ tịch hội CCB
0985685279
9
Phạm Thị Minh
Chủ tịch hội PN
01686919886
10
Phạm Văn Ngọc
Bí thư đoàn TN
0983222119
11
Nguyễn Ngọc Bảo
Kế toán Ngân sách
0977950116
12
Trương Văn Trọng
Văn phòng UBND
0977036829
13
Trịnh Thế Hân
Tư pháp- Hộ tịch
0974963329
14
Tịnh Thị Hồng
Văn hóa-xã hội
01676594988
15
Trấn Xuân Tùng
Chỉ huy trưởng QS
0975856858
16
Vũ Văn Tuấn
Trưởng CA xã
0965215438
17
Trần Hồng Vân
Địa chính xây dựng
0986634917
18
Phạm Ngọc An
Phó CA xã
19
Hoàng Thị Huế
Nông thôn mới
01649070393
20
Lê Thu Hằng
Lao động TBXH
0978465481
21
Vũ Ngọc Vương
TN môi trường
0978750750
22
Đậu Mai Chi
Kế Toán TCKH
0982310423
23
Trần Thị Phương
Thống kê
01639697470
24
Tạ Thi Xuân
TP Hộ tịch
0914050460
25
Nguyễ Xuân Thành
VP Đảng uỷ
0982222768
26
Trịnh Thị lý
Bí thư chi bộ, TT
27
Nguyễn Ngọc Thanh
Bí thư chi bộ, TT
01686931762
28
Nguyễn Thị An
Bí thư chi bộ, TT
29
Lê Quang Hiển
Bí thư chi bộ, TT
0984257631
30
Trần Xuân Vĩnh
Bí thư chi bộ, TT
01677067856
31
Trương Văn Tuấn
Bí thư chi bộ, TT
01688773483
32
Trần Văn Tươi
Bí thư chi bộ, TT
01667100407
33
Phạm Văn Đạm
Bí Thư Chi bộ
34
Trịnh Ngọc Hoan
Bí thư chi bộ
35
Trịnh Đình Ngân
Bí thư chi bộ
STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Phan Thanh Chương
Bí thư Đảng ủy
0986149063
2
Vũ Đình Chính
Phó BT Đảng ủy
01689044204
3
Lê Văn Trung
PBT, CT UBND
0978945646
4
Phạm Văn Ngọc
Phó CT UBND
02373607432
5
Lê Văn Long
Phó CT HĐND
0915605369
6
Trịnh Huy Thắng
Chủ tịch UB.MTTQ
0979191774
7
Trịnh Bá Nam
Chủ tịch Hội ND
0975903924
8
Phạm Văn Chiến
Chủ tịch hội CCB
0985685279
9
Phạm Thị Minh
Chủ tịch hội PN
01686919886
10
Phạm Văn Ngọc
Bí thư đoàn TN
0983222119
11
Nguyễn Ngọc Bảo
Kế toán Ngân sách
0977950116
12
Trương Văn Trọng
Văn phòng UBND
0977036829
13
Trịnh Thế Hân
Tư pháp- Hộ tịch
0974963329
14
Tịnh Thị Hồng
Văn hóa-xã hội
01676594988
15
Trấn Xuân Tùng
Chỉ huy trưởng QS
0975856858
16
Vũ Văn Tuấn
Trưởng CA xã
0965215438
17
Trần Hồng Vân
Địa chính xây dựng
0986634917
18
Phạm Ngọc An
Phó CA xã
19
Hoàng Thị Huế
Nông thôn mới
01649070393
20
Lê Thu Hằng
Lao động TBXH
0978465481
21
Vũ Ngọc Vương
TN môi trường
0978750750
22
Đậu Mai Chi
Kế Toán TCKH
0982310423
23
Trần Thị Phương
Thống kê
01639697470
24
Tạ Thi Xuân
TP Hộ tịch
0914050460
25
Nguyễ Xuân Thành
VP Đảng uỷ
0982222768
26
Trịnh Thị lý
Bí thư chi bộ, TT
27
Nguyễn Ngọc Thanh
Bí thư chi bộ, TT
01686931762
28
Nguyễn Thị An
Bí thư chi bộ, TT
29
Lê Quang Hiển
Bí thư chi bộ, TT
0984257631
30
Trần Xuân Vĩnh
Bí thư chi bộ, TT
01677067856
31
Trương Văn Tuấn
Bí thư chi bộ, TT
01688773483
32
Trần Văn Tươi
Bí thư chi bộ, TT
01667100407
33
Phạm Văn Đạm
Bí Thư Chi bộ
34
Trịnh Ngọc Hoan
Bí thư chi bộ
35
Trịnh Đình Ngân
Bí thư chi bộ