Truy cập

Hôm nay:
109
Hôm qua:
59
Tuần này:
168
Tháng này:
1668
Tất cả:
29965

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1giải quyết thủ tục hành chính quý II năm 20191
2báo cáo kết quả thực hiện TTHC quý II năm 20191
3Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.2
4Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.2
5Đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú2
6Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người đã thành niên cư trú trong nước2
7Đăng ký thường trú cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt nam còn giá trị sử dụng, vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống2
8Đăng ký nhân khẩu thường trú cho người sống độc thân được cơ quan, tổ chức, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung2
9Đăng ký thường trú cho người chưa thành niên, không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ2
10Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo2
11Khai báo tạm vắng2
12Lưu trú và thông báo lưu trú2
13Tách sổ hộ khẩu có chỗ ở hợp pháp riêng2
14Tách sổ hộ khẩu có cùng một chỗ ở hợp pháp2
15Xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp: Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết; được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại; đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú; ra nước ngoài để định cư2
16Xóa đăng ký thường trú đối với người đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới2
17Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú2
18Cấp Sổ hộ khẩu cho cá nhân, hộ gia đình2
19Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong Sổ hộ khẩu2
20Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh2
21Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu trường hợp có thay đổi địa giới hành chính2
22Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp thay đổi chủ hộ2
23Xoá đăng ký tạm trú2
24Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú2
25Xác nhận đơn hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.2
26Xác nhận đơn cấp Giấy chứng minh nhân dân2
27Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi2
28Đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi2
29Cấp lại Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi2
30Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở2