Truy cập

Hôm nay:
82
Hôm qua:
59
Tuần này:
141
Tháng này:
1641
Tất cả:
29938

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngày 27/04/2018 08:55:59

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cụ thể là: Nông nghiệp 42%; XD-CN-TTCN 29%, dịch vụ thương mại 29%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cụ thể là: Nông nghiệp 42%; XD-CN-TTCN 29%, dịch vụ thương mại 29%.