Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
120
Tuần này:
39
Tháng này:
1452
Tất cả:
60325

Vị trí địa lý xã Vĩnh Hòa

Ngày 11/12/2017 20:29:48

data=bePpT77T5C8FacQp4cuJZ_10FgHGIUCLiyjjXzRhNJhLcI2cpOG2LznnwvjU8iUo3F-9Tq3cGQyALKtyEDrw3xENM2kxF8RhWuX5FdjZwYFPM3MUQNGPd7z4benW2N7CwFKARFZHSVKolt24gcIwrfG7z9ZyzqCL2JZ916W9TxJuKjzUdaTQDpOqj0jpRNNUD1StfZpVDnF2.png

.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Vĩnh Hòa là một xã nằm phía đông Bắc của huyện Vĩnh Lộc, cách trung tâm huyện khoảng 6 km, với diện tích tự nhiên là 1488,51 ha tiếp giáp với các xã như sau:

- Phía Đông giáp Vĩnh Hùng

- Phía Tây giáp xã Vĩnh Khang

- Phía Nam giáp Huyện Yên Định

- Phía Bắc giáp xã Vĩnh Phúc và Vĩnh Hưng

Diện tích tự nhiên, dân số.

Tổng diện tích tự nhiên của xã: 1488,51 ha.

- Nhân khẩu cả xã có 6437 nhân khẩu và 1716 hộ, Cơ cấu dân số trên 10 thôn.

- Cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cụ thể là: Nông nghiệp 42%; XD-CN-TTCN 29%, dịch vụ thương mại 29%.

Hành chính
Toàn xã có 10 thôn trong đó có 1 thôn là công giáo toàn tòng
Xã Vĩnh Hòa gồm có 10 thôn, làng:
Quang Biểu 1
Quang Biểu 2
Nghĩa Kỹ 1
Nghĩa kỳ 2
Giang Đông
Pháp Ngỡ
Bỗng Phồn
Hữu Chấp
Lợi Chấp
Nhật Quang
Đặc sản
Di tích và thắng cảnh
Chùa Vĩnh Nghiêm(làng Quang Biểu 1),Đền Trịnh Khả(thôn Giang Đông),Sông Mã,sông Bưởi...

Vị trí địa lý xã Vĩnh Hòa

Đăng lúc: 11/12/2017 20:29:48 (GMT+7)

data=bePpT77T5C8FacQp4cuJZ_10FgHGIUCLiyjjXzRhNJhLcI2cpOG2LznnwvjU8iUo3F-9Tq3cGQyALKtyEDrw3xENM2kxF8RhWuX5FdjZwYFPM3MUQNGPd7z4benW2N7CwFKARFZHSVKolt24gcIwrfG7z9ZyzqCL2JZ916W9TxJuKjzUdaTQDpOqj0jpRNNUD1StfZpVDnF2.png

.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

Vĩnh Hòa là một xã nằm phía đông Bắc của huyện Vĩnh Lộc, cách trung tâm huyện khoảng 6 km, với diện tích tự nhiên là 1488,51 ha tiếp giáp với các xã như sau:

- Phía Đông giáp Vĩnh Hùng

- Phía Tây giáp xã Vĩnh Khang

- Phía Nam giáp Huyện Yên Định

- Phía Bắc giáp xã Vĩnh Phúc và Vĩnh Hưng

Diện tích tự nhiên, dân số.

Tổng diện tích tự nhiên của xã: 1488,51 ha.

- Nhân khẩu cả xã có 6437 nhân khẩu và 1716 hộ, Cơ cấu dân số trên 10 thôn.

- Cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ cụ thể là: Nông nghiệp 42%; XD-CN-TTCN 29%, dịch vụ thương mại 29%.

Hành chính
Toàn xã có 10 thôn trong đó có 1 thôn là công giáo toàn tòng
Xã Vĩnh Hòa gồm có 10 thôn, làng:
Quang Biểu 1
Quang Biểu 2
Nghĩa Kỹ 1
Nghĩa kỳ 2
Giang Đông
Pháp Ngỡ
Bỗng Phồn
Hữu Chấp
Lợi Chấp
Nhật Quang
Đặc sản
Di tích và thắng cảnh
Chùa Vĩnh Nghiêm(làng Quang Biểu 1),Đền Trịnh Khả(thôn Giang Đông),Sông Mã,sông Bưởi...