Truy cập

Hôm nay:
31
Hôm qua:
120
Tuần này:
31
Tháng này:
1444
Tất cả:
60317

Chi nhánh Thủy nông Vĩnh Lộc ra quân nạo vét kênh mương, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ngày 21/12/2016 00:00:00

Nhằm quản lý, khai thác, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; Ngày 14/12, chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc đã ra quân nạo vét kênh mương...

Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc , sẽ nạo vét 2km kênh Nam trong hệ thống kênh Yên Tôn thuộc chi nhánh quản lý. Do nạo vét kênh mương bằng máy nên sau 3 ngày chi nhánh đã nạo vét được hơn 1500m. Cùng với việc tập trung nạo vét kênh mương chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc còn ra quân xử lý vi phạm trồng cây trên bờ kênh. Sau khi nạo vét song 2km kênh Nam chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục nạo vét các tuyến kênh còn lại trên địa bàn huyện.

Hoạt động ra quân nạo vét kênh mương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nước tưới tiêu, thoát nước ở các tuyến kênh mương phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân trên địa bàn huyện.

Chi nhánh Thủy nông Vĩnh Lộc ra quân nạo vét kênh mương, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đăng lúc: 21/12/2016 00:00:00 (GMT+7)

Nhằm quản lý, khai thác, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; Ngày 14/12, chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc đã ra quân nạo vét kênh mương...

Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc , sẽ nạo vét 2km kênh Nam trong hệ thống kênh Yên Tôn thuộc chi nhánh quản lý. Do nạo vét kênh mương bằng máy nên sau 3 ngày chi nhánh đã nạo vét được hơn 1500m. Cùng với việc tập trung nạo vét kênh mương chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc còn ra quân xử lý vi phạm trồng cây trên bờ kênh. Sau khi nạo vét song 2km kênh Nam chi nhánh thủy nông Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục nạo vét các tuyến kênh còn lại trên địa bàn huyện.

Hoạt động ra quân nạo vét kênh mương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp nước tưới tiêu, thoát nước ở các tuyến kênh mương phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân trên địa bàn huyện.