Truy cập

Hôm nay:
36
Hôm qua:
120
Tuần này:
36
Tháng này:
1449
Tất cả:
60322

Diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Lộc

Ngày 25/01/2017 00:00:00

(THO) - Năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Kết quả, trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị có 15 chỉ tiêu vượt mức, 9 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,17%; thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu kế hoạch 1,4%, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 73.000 tấn; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách vượt dự toán; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển trên địa bàn tăng nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền...

Để có được kết quả đó, huyện Vĩnh Lộc đã tập trung phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn có chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, các mô hình cây có giá trị kinh tế cao. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp đã đạt được kết quả tích cực, huyện đã chuyển đổi193 hađất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị, hiệu quả cao hơn như ngô, mía, ớt xuất khẩu...; hình thành được 3 nhóm giống lúa chính, gồm: giống lúa lai năng suất cao, chất lượng khá; giống lúa thuần năng suất khá, chất lượng cao và giống lúa thuần phục vụ chế biến; một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giống lúa Bắc Xuyên vụ mùa tại xã Vĩnh Long; mô hình liên kết sản xuất lúa thuần hương thơm Kinh Bắc vụ mùa tại xã Vĩnh An; mô hình liên kết sản xuất ngô bao tử vụ thu tại xã Vĩnh Quang. Quan tâm, phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung, áp dụng mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP; khuyến khích nuôi các loại con đặc sản có giá trị cao, có thương hiệu, trong năm phát triển thêm 12 trang trại, một số trang trại mở rộng quy mô. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện...

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình được chỉnh trang, đầu tư xây dựng đã tạo nên một diện mạo mới của một vùng quê như dự án bó lát vỉa hè thị trấn Vĩnh Lộc, hành lang chợ Giáng, công trình xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh (xã Vĩnh Hùng), đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, Trường THCS Vĩnh Tiến... Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển du lịch, phấn đấu huyện Vĩnh Lộc thành trọng điểm du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả huy động các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, vốn đóng góp của con em xa quê; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện ủng hộ gần 800 triệu đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa cải tạo 14 nhà văn hóa thôn, ước tổng số vốn xây dựng nông thôn mới trong năm đạt 268,2 tỷ đồng.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trên cơ sở phát huy những lợi thế sẵn có cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động đa dạng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Phát triển sản xuất, kinh doanh theo định hướng tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Vĩnh Lộc sẽ vượt lên mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Diện mạo mới trên quê hương Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 25/01/2017 00:00:00 (GMT+7)

(THO) - Năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Kết quả, trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị có 15 chỉ tiêu vượt mức, 9 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,17%; thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu kế hoạch 1,4%, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 73.000 tấn; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách vượt dự toán; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển trên địa bàn tăng nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường... Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền...

Để có được kết quả đó, huyện Vĩnh Lộc đã tập trung phát triển toàn diện sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn có chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, các mô hình cây có giá trị kinh tế cao. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp đã đạt được kết quả tích cực, huyện đã chuyển đổi193 hađất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị, hiệu quả cao hơn như ngô, mía, ớt xuất khẩu...; hình thành được 3 nhóm giống lúa chính, gồm: giống lúa lai năng suất cao, chất lượng khá; giống lúa thuần năng suất khá, chất lượng cao và giống lúa thuần phục vụ chế biến; một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giống lúa Bắc Xuyên vụ mùa tại xã Vĩnh Long; mô hình liên kết sản xuất lúa thuần hương thơm Kinh Bắc vụ mùa tại xã Vĩnh An; mô hình liên kết sản xuất ngô bao tử vụ thu tại xã Vĩnh Quang. Quan tâm, phát triển chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung, áp dụng mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP; khuyến khích nuôi các loại con đặc sản có giá trị cao, có thương hiệu, trong năm phát triển thêm 12 trang trại, một số trang trại mở rộng quy mô. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện...

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nhiều công trình được chỉnh trang, đầu tư xây dựng đã tạo nên một diện mạo mới của một vùng quê như dự án bó lát vỉa hè thị trấn Vĩnh Lộc, hành lang chợ Giáng, công trình xây dựng đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phủ Trịnh (xã Vĩnh Hùng), đường trục chính trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, Trường THCS Vĩnh Tiến... Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển du lịch, phấn đấu huyện Vĩnh Lộc thành trọng điểm du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả huy động các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, vốn đóng góp của con em xa quê; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện ủng hộ gần 800 triệu đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa cải tạo 14 nhà văn hóa thôn, ước tổng số vốn xây dựng nông thôn mới trong năm đạt 268,2 tỷ đồng.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, trên cơ sở phát huy những lợi thế sẵn có cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, huyện Vĩnh Lộc tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động đa dạng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Phát triển sản xuất, kinh doanh theo định hướng tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Vĩnh Lộc sẽ vượt lên mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và mục tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.