Truy cập

Hôm nay:
37
Hôm qua:
120
Tuần này:
37
Tháng này:
1450
Tất cả:
60323

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ Tám, Khóa XXV, Nhiệm kỳ: 2015 - 2020

Ngày 24/12/2016 00:00:00

Sáng ngày 23/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ Tám. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí: Vũ Thị Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đến dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

Sáng ngày 23/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ Tám. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí: Vũ Thị Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đến dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Dự thảo “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”.

Năm 2016, Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn huyện đã nêu cao truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là: Trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, có 15 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, 9 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,17%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,9 triệu đồng, vượt mục tiêu kế hoạch 1,4%, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 73 nghìn tấn; 01 xã hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới; thu ngân sách vượt dự toán; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển trên địa bàn tăng nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều dự án lớn, quan trọng được đầu tư xây dựng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, diện mạo ở khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền.

Báo cáo cũng đã thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, khẳng định tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi,phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2017. Trước hết tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy dân chủ và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh xây dựng làng, thôn, xóm, tổ

dân phố nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Hội nghị, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã trao tặng giấy khen cho 08 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 với 28 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhóm giải pháp đã nêu trong dự thảo, đó là:

Một: Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng.

Ba: Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Bốn: Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Năm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Sáu: Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Bảy: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ Tám, Khóa XXV, Nhiệm kỳ: 2015 - 2020

Đăng lúc: 24/12/2016 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 23/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ Tám. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí: Vũ Thị Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đến dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

Sáng ngày 23/12/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ Tám. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí: Vũ Thị Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đến dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; Dự thảo “Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”.

Năm 2016, Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn huyện đã nêu cao truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là: Trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, có 15 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, 9 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,17%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 28,9 triệu đồng, vượt mục tiêu kế hoạch 1,4%, tăng 12,2% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 73 nghìn tấn; 01 xã hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới; thu ngân sách vượt dự toán; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển trên địa bàn tăng nhanh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều dự án lớn, quan trọng được đầu tư xây dựng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, diện mạo ở khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền.

Báo cáo cũng đã thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, khẳng định tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi,phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2017. Trước hết tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy dân chủ và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh xây dựng làng, thôn, xóm, tổ

dân phố nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Hội nghị, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc đã trao tặng giấy khen cho 08 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 với 28 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhóm giải pháp đã nêu trong dự thảo, đó là:

Một: Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng.

Ba: Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Bốn: Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Năm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Sáu: Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Bảy: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.