Truy cập

Hôm nay:
68
Hôm qua:
120
Tuần này:
68
Tháng này:
1481
Tất cả:
60354

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
DS-ĐU15/9/2020danh sách ban chấp hành đảng ủy xã Vĩnh hòa nhiệm kỳ 2020-2025
DS-ĐU15/9/2020danh sách ban chấp hành đảng ủy xã Vĩnh hòa nhiệm kỳ 2020-2025
DS-ĐU15/9/2020danh sách ban chấp hành đảng ủy xã Vĩnh hòa nhiệm kỳ 2020-2025
DS-ĐU15/9/2020danh sách ban chấp hành đảng ủy xã Vĩnh hòa nhiệm kỳ 2020-2025
34/BC-UBND08/9/2020Báo cáo kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020
33/BC-UBND07/9/2020báo cáo tình hình phát triển KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020
01/202002/9/2020lịch tiếp dân
13/TB-UBND27/8/2020Thông báo lịch trực ngày quốc khánh 02/9 của lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa
97/QĐ-UBND30/6/2020Quyết định phân công cán bộ phụ trách các thông nhiệm kỳ 2020-2025
22/BC-UBND30/6/2020Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
10/DS-UBND14/4/2020Danh sách công dân từ hà nội về địa phương được cách ly tại nhà
12/BC-UBND8/4/2020Danh sách công dân từ hà nội về địa phương
12/BC-UBND23/3/2020Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý i năm 2020
01NQ-UBND15/01/2020Nghị quyết về nhiệm vụ pt ktxh, QPAN năm 2002
69/BC-UBND25/12/2019Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020
bÁO CÁO THÀNH TÍCH THI ĐUA, KEN THƯỞNG NĂM 201919/12/2019Báo cáo thành tích coogn tác thi đua, khen thưởng năm 2019
bÁO CÁO THÀNH TÍCH THI ĐUA, KEN THƯỞNG NĂM 201919/12/2019Báo cáo thành tích coogn tác thi đua, khen thưởng năm 2019
50/BC-UBND15/11/2019Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 kế hoạch năm 2020
55/BC-UBND16/9/2019BC 9 tháng phát triển KTXH
71/BC-UBND23/7/2018Báo cáo tháng 7 nhiệm vụ tháng 8 năm 2018
o1/cv-UBND29/3/2018giới thiệu vị trí địa lý và lịch sử hình thành
01NQ-UBND17/01/2018Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018